Forskningsprosjekt


Effekten av fedmekirurgi på rivaroksabans farmakokinetikk og farmakodynamikk

Vitenskapelig tittel:
The effects of bariatric surgery on the phamacokinetics and phamacodynamics of rivaroxaban

Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å undersøke hvordan fedmekirurgi (gastric bypass og gastric sleeve) påvirker opptaket av Xarelto, en blodfortynnende medisin som er avhengig av de prosesser som skjer i magesekken og den første del av tynntarmen. Ved fedmekirurgi forandres anatomien slik at nesten hele magesekken blir forbikoblet (gastric bypass) eller redusert i størrelse (gastric sleeve). Dette vil i teorien redusere opptaket av medisiner og således effekten av dem. Xarelto er en blodfortynnende medisin som normalt sett ikke monitoreres. Nedbrytingen av Xarelto påvirkes primært av en gruppe leverenzymer (CYP3A) og legemiddeltransportøren P-glykoprotein (P-gp). Aktiviteten av CYP3A og P-gp skal vurderes med hjelp av probe legemidler. Dette gjøres for å sammenligne aktiviteten av CYP3A og P-gp før og etter fedmekirurgi. Blodprøver skal tas før fedmekirurgi samt ved 3 forskjellige tidspunkter etter kirurgi i løpet av 2 år.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/323 Prosjektstart: 01.04.2019 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Waleed Ghanima
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres av interne forskningsmidler ved sykekuset Østfold og ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
20.03.2019 REK sør-øst