Forskningsprosjekt


Arrforandringer etter keisersnitt - En kartlegging av forekomst, risiko og symptomer

Vitenskapelig tittel:
Isthmocele after cesarean section; incidence, risk factors and symptoms

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skal undersøke forekomsten av arrforandringer i livmoren etter keisersnitt, eventuelle symptomer på dette, samt kartlegge risiko for å utvikle slike forandringer. Dette skal besvares gjennom et spørreskjema der pasienten redegjør for sine symptomer og plager, samt en klinisk undersøkelse med vevsprøve fra livmoren og vaginal ultralydundersøkelse. opplysninger om fødselen i forkant av keisersnittet, samt operasjonsteknikk, innhentes fra pasientjournal. Studien vil kunne gi oss svar på om valg av operasjonsmetode vil kunne redusere risiko for utvikling av symptomgivende arrforandringer. Videre vil man kunne se om det eksisterer en sammenheng mellom pasientens funn og symptomer. Dette vil kunne gjøre det lettere å identifisere og behandle pasienter med plagsomme symptomer grunnet denne tilstanden.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/2270 Prosjektstart: 19.02.2019 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: stine andreasen
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er initiert og delvis finansiert av avdelingen ved at deler av undersøkelsene gjennomføres innenfor fastsatt arbeidstid. Det er videre søkt om et 20 % postdok stilling via kunnskapssenteret i Nordlandssykehuset (avklares ca 01.01.19). Prosjektet er tenkt delvis som studentoppgave, og all registrering/innhenting av pasientopplysninger fra journal etc, vil utføres av studentForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Med embetseksamen, Nivå: 5. år
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2018 REK nord