Forskningsprosjekt


Kommunikasjon, empati og emosjonell regulering i konsultasjoner med medisinerstudenter

Vitenskapelig tittel:
Samme

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skal utføres på medisinerstudenter i 4. semester som deltar i arrangerte konsultasjoner med pasienter med revmatisk lidelse. Disse pasientene deltar allerede i undervisningen på 4. semester. Den overordnede målsettingen er å trene studentene til god kommunikasjon med pasientene. Både student og pasient blir koblet opp til Biopac måleutstyr som måler elektrodermal aktivitet (svette i håndflatene). Konsultasjonen som varer i 15 minutter blir tatt opp på video. Etter konsultasjonen skal både pasient og student fylle ut spørreskjema der empatisk atferd skal vurderes, og i etterkant intervjues både student og pasient. Studentene vil i tillegg gjennomføre en test på interpersonlig sensitivitet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2589 Prosjektstart: 01.11.2010 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Arnstein Finset
Forskningsansvarlig(e):  UiO
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerlinjen ved medisinstudiet, UiO , Nivå: forskerlinje
Behandlet i REK
DatoREK
03.11.2010 REK sør-øst