Forskningsprosjekt


Legemiddelkommunikasjon på sykehus - pasientperspektivet

Vitenskapelig tittel:
Legemiddelkommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter i sykehus og pasienters forståelse av legemiddelbruk

Prosjektbeskrivelse:
Informasjonsoverføring ved skifte av behandlingsnivå er et risikoområde, spesielt overføring av informasjon om pasientens legemidler. Pasienter som trenger behandling og oppfølging fra flere behandlingsnivå opplever at helsetjenesten ikke «henger sammen». Ved å styrke kunnskapen om pasientens behov og utfordringer og ved å forstå pasientens «reise» gjennom utskrivningsprosessen, kan vi finne ut hvordan pasienter kan bli mer aktivt involvert i legemiddelbehandlingen og hvordan tilbudet best kan tilpasses dem. Siden det enkelte pasientforløp er forskjellig antas det at det finnes flere utskrivningsprosesser. For å forstå utskrivningsprosessene og ulike pasientperspektiver, gjennomføres en kvalitativ studie som består av observasjon og semi-strukturerte intervju. Forståelse av ulike utskrivningsprosesser og hvordan disse fungerer for pasientene vil kunne bidra til utvikling av arbeidsmetoder som kan utføres av helsepersonell og derved bidra til bedre pasientsikkerhet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2568 Prosjektstart: 01.03.2019 Prosjektslutt: 01.08.2025

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Morten Mowe
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finanisert av Sykehusapotekene HF, og Universitetet i OsloForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Farmasi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2019 REK sør-øst