Forskningsprosjekt


Transperineal biopsi i utredning av pasienter med forhøyet PSA

Vitenskapelig tittel:
Transperineal biopsy in patients with elevated PSA levels and previous negative transrectal biopsies

Prosjektbeskrivelse:
Forhøyet PSA verdi (blodprøve) kan være et tegn på at kreft i prostata kan foreligge. Ved forhøyed PSA verdi utredes pas med vevsprøvetaking av prostata gjennom endetarmen (transrektalt). Pasienter fra andre sykehus er blitt henvist til Radiumhospitalet med forhøyede PSA verdier for videre utredning. Pasientene hadde på forhånd vært utredet med transrektale biopsier (vanlig utredning) og med negativt funn for forekomst av cancer i vevsprøvene. Pasientene var utredet ved Radiumhospitalet med en annen type vevsprøvetaking av prostata, såkalt transperineal biopsering. Pasienter der kreftceller var påvist i vevsprøvene av prostata ble behandlet med operasjon og fjerning av prostatakjertelen, strålebehandling eller videre observasjon. Det er ønskelig med en resultatsammenstilling for å begrunne utredning og behandling av denne pasientgruppen. Vi ønsker også å farge det befintlige prostatamateriale (diagnostisk befintlig biobank) med forskjellige prognostiske markører.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2923 Prosjektstart: 15.11.2010 Prosjektslutt: 30.06.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Karol Axcrona
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
02.12.2010 REK nord
12.05.2011 REK nord
25.08.2011 REK nord
01.02.2018 REK nord