Forskningsprosjekt


Mikroinvasiv testikell germ celle tumor - et manglende mellomledd i utvikling av testikkelkreft?

Vitenskapelig tittel:
Microinvasive germ cell tumor - a missing link in the histiogenesis of testicular germ cell tumors?

Prosjektbeskrivelse:
Studien vil vise om MGCT er et hyppig mellomledd mellom et tidlig forstadie for testikkelkreft og synlig kreftsvulst. Studien vil bruke immunologiske farvemetoder til å øke muligehetn å se disse forstadie celler, og for å vise til deres biologi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2643 Prosjektstart: 01.12.2010 Prosjektslutt: 01.12.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Finn Edler von Eyben
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
13.01.2011 REK sør-øst
13.01.2011 REK sør-øst