Forskningsprosjekt


Singleport laparoskopi vs tradisjonell laparoskopi

Vitenskapelig tittel:
Single port laparoscopy versus conventional laparoscopy for benign adnexal disease - a randomized controlled trial.

Prosjektbeskrivelse:
Kikkhullsoperasjoner på eggstokkene og egglederne har tradisjonelt blitt utført med hjelp av 3 eller 4 små innstikk via bukveggen. Nylig er det utviklet en ny metode hvor samme operasjon kan utføres via ett innstikk i navlen. Man fører da flere instrumenter inn gjennom samme åpning. Det er utført flere studier som viser at denne metoden kan gjennomføres, men i følge søker er så langt ingen studier som viser at den er bedre enn eksisterende metode blitt gjort. Formålet med dette prosjektet er å undersøke om denne nye metoden vil føre til bedre utkomme for pasienten.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2928 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 01.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ingvild Vistad
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus helseforetak
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master of Science in Advanced Gynaecological Laparoscopy, Postgraduate Medical School, University of Surrey, UK, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
06.12.2010 REK sør-øst