Forskningsprosjekt


En åpen, randomisert, multisenter studie for å sammenligne sikkerhet og effekt av TKI258 mot sorafenib hos pasienter med metastatisk nyrekreft som tidligere har fått antiangiogenetisk (VEGF-rettet og mTOR hemmer) behandling

Vitenskapelig tittel:
CTKI258A2302 - An open-label, randomized, multi-center, Phase III study to compare the safety and efficacy of TKI258 versus sorafenib in patients with metastatic renal cell carcinoma after failure of anti-angiogenetic (VEGF-targeted and mTOR inhibitor) therapies

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke sikkerhet og effekt til legemidlet TKI258 ved behandling av nyrekreft som har spredning til andre organer. Vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF) er en vekstfaktor som stimulerer blodårers vekst inn i kreftsvulster, dermed gis det næring og oksygen til svulsten. Behandling rettet mot VEGF har vist effekt ved metastatisk nyrekreft. TKI258 er en VEGF-rettet behandling og hemmer effekten av VEGF. Dermed hemmes også veksten av kreftsvulsten. Dette er en randomisert, internasjonal multisenterstudie. 420 pasienter skal inkluderes, hvorav 15 i Norge.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/214 EudraCT-nummer: 2009-015459-25 Prosjektstart: 15.03.2011 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Olbjørn Klepp
Forskningsansvarlig(e):  Helse Sunnmøre
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Svar på spørsmål fra komiteen
Behandlet i REK
DatoREK
10.02.2011 REK sør-øst
13.04.2011 REK sør-øst
01.12.2011 REK sør-øst
10.05.2012 REK sør-øst