Forskningsprosjekt


Keratocystisk odontogen tumor

Vitenskapelig tittel:
Keratocystisk odontogen tumor. Llitteratur og klinisk studie.

Prosjektbeskrivelse:
I denne masterstudien vil man se hvordan pasienter med Keratocystisk odontogen tumor (KOT) blir møtt på klinikken, ved å følge prosessen fra sykdommen blir diagnostisert til dags dato. Pasienter vil intervjues om eventuell mistanke om sykdom før diagnosen ble satt, eventuelle andre tilfeller i familien og hvordan han/hun føler seg ivaretatt gjennom prosessen. Videre skal pasientens tannlege/kirurg intervjues om hvordan KOT ble oppdaget, hvilke tanker og vurderinger som ble gjort, og om den påfølgende valgte behandling.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2641 Prosjektstart: 08.09.2010 Prosjektslutt: 08.05.2011

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Tore Solheim
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for oral biologi
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Odontologi, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2010 REK sør-øst