Forskningsprosjekt


Testing av effekt av styrketråkk på godt trente syklister

Vitenskapelig tittel:
The effekt of "styrketråkk" on aerobic performance in well trained bicyclists

Prosjektbeskrivelse:
Styrketråkk trenes i dag av de aller fleste toppsyklister. Det finnes imidlertid lite vitenskapelig dokumentasjon på hvilken effekt denne treningen har. Vi vil med dette studiet gjennomføre et treningsprogram på godt trente syklister syklister fra Bergen og omegn for å se på hvilke fysiologiske parameter som endres (evt. ikke endres) gjennom denne treningmetoden.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3000 Prosjektstart: 29.10.2010 Prosjektslutt: 07.05.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Vegard Iversen
Forskningsansvarlig(e): 
Høgskolen i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2010 REK vest