Forskningsprosjekt


CA224-060 Relatlimab pluss Nivolumab i kombinasjon med kjemoterapi vs Nivolumab i kombinasjon med kjemoterapi i pasienter med mage eller spiserørskreft

Vitenskapelig tittel:
A Randomized, Open-label, Phase II Clinical Trial of Relatlimab (anti-LAG-3) plus Nivolumab in Combination with Chemotherapy Versus Nivolumab in Combination with Chemotherapy as First-Line Treatment in Patients with Gastric or Gastroesophageal Junction Adenocarcinoma

Prosjektbeskrivelse:
Studien har som hovedformål å demonstrere at behandling med BMS-986213 (kombinasjon av relatlimab og nivolumab) i kombinasjon med kjemoterapi gir en forbedret ORR (objective response rate), sammenlignet med nivolumab i kombinasjon med kjemoterapi, gitt som førstelinjebehandling til pasienter med magesekk- eller spiserørskreft. Både sikkerhet, effekt og toleranse av behandlingene undersøkes i denne pasientgruppen. Andre formål med studien er å vurdere farmakokinetikk, mulige biomarkører som er assosiert med effekt og endringer i tilbakemeldinger på spørreskjemaer om livskvalitets. Både relatlimab og nivolumab er antistoffer, og kombinert har de som mål å gjøre immunforsvaret i bedre stand til å angripe kreftceller, samt få svulster til å minske eller slutte å vokse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2233 EudraCT-nummer: 2018-001069-18 Prosjektstart: 15.01.2019 Prosjektslutt: 15.12.2023

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Geir Olav Hjortland
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Bristol-Myers Squibb er sponsor for studien. Økonomiske avtaler ihht standard avtaletemplat med institusjonen hvor studien gjennomføres.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
06.12.2018 REK sør-øst