Forskningsprosjekt


PASS studie. Prospektiv studie av effekt av intravitreal injeksjon av Avastin kombinert med strålebehandling med Strontium-90

Vitenskapelig tittel:
Epiretinal strontium-90 brakyterapi kombinert med intravitreal injeksjon av bevacizumab (Avastin) for behandling av pasienter som er behandlingsresistente for antiangiogen terapi.

Prosjektbeskrivelse:
Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) er den vanligste årsaken til alvorlig nedsatt syn og blindhet hos de eldre i vestlige land. AMD deles i den tørre formen og den våte formen der skarpsynet kan bli tapt i løpet av få uker. Behandling av den våte formen har inntil nylig ikke gitt gode resultater. Siden noen år har behandling med VEGF (vascular endothelial growth factor) hemmere endret dette. Pasientene får stabilisert synet og mange har fået bedret syn. Behandlingen innebærer hyppige injeksjoner i øyeeplet. Ekstern strålebehandling er fra førr blitt brukt til behandling av øyesykdommer inklusive AMD. Nå finnes det på markedet et CE godkjent strontium stråleutstyr der skarpsynsområdet, der lesjonen ligger, blir behandlet direkte. Preliminære resultater av studier i andre land der strålebehandling kombineres med VEGF hemmer behandling tyder på at antal injeksjoner kan reduseres betydelig med like gode synsmessige resultat.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2659 Prosjektstart: 01.11.2010 Prosjektslutt: 01.11.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ragnheidur Bragadottir
Forskningsansvarlig(e):  Øyeavdelingen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2011 REK sør-øst
13.02.2013 REK sør-øst
13.02.2013 REK sør-øst