Forskningsprosjekt


Barns sosiale utvikling

Vitenskapelig tittel:
Socioeconomic risk, learning and development from infancy through early adolescence (SLEDE)

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med dette prosjektet er å følge opp barna som er inkludert i den longitudinelle studien Barns sosiale utvikling (S-06067 og 2009/224). Studien har pågått fra barna var 6 måneder til de gikk i 2.klasse, og man ønsker nå å følge opp barna på mellom- og ungdomstrinnet for å undersøke sammenhengen mellom barn og unges utviklingshistorie og deres sosiale og skolefaglige trivsel og tilpasning i den tidlige ungdomsfasen. Det planlegges å inkludere alle de 1157 barna som deltok i det opprinnelige prosjektet. Man vil i tre år (2019, 2020 og 2021) samle data årlig fra foreldre, lærere og barna selv ved hjelp av spørreskjema. Informasjon som vil innhentes vil i all hovedsak være den samme som ved tidligere datainnsamlinger, herunder opplysninger om eksternaliserende atferd og internaliserende symptomer, sosial kompetanse og skolefaglig utvikling. I tillegg vil man hente aggregerte grunnkretsdata om sosioøkonomisk status, samt resultater fra nasjonale prøver i 5. og 8. klasse. Man vil også benytte de opplysningene som tidligere er samlet inn i studien. Det er tre alders-kohorter av barn som ved første planlagte datainnsamling (vår 2019) går i henholdsvis 5., 6., og 7. klasse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/2507 Prosjektstart: 01.10.2018 Prosjektslutt: 31.12.2036

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ane Nærde
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges Forkningsråd - avtale er vedlagt

Egen finansieringForskningsdata: Registerdata, Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2019 REK sør-øst
13.06.2019 REK sør-øst