Forskningsprosjekt


Påvirker keisersnitt ved tidligere fødsel mor og barn i påfølgende svangerskap?

Vitenskapelig tittel:
Does earlier caesarean delivery affect the mother and the offspring in subsequent pregnancy? A registry-based cohort study from Norway.

Prosjektbeskrivelse:
I de siste 60 år har det vært en enorm økning i keisersnittfrekvensen over hele verden. I noen land forløses mer enn 50% av kvinner med planlagt keisersnitt. I Norge har det og vært en dramatisk økning, men siden 2005 har frekvensen stablisert seg rundt 17%. Hvilken frekvens som er den " riktige" debateres stadig og noen studier viser til at man ikke får noen bedring av dødlighet verken hos mor eller barn ved en frekvens over 10-15 %. Samtidig er det økt fokus på hvilken konsekvens et keisersnitt i første svangerskap kan få i det påfølgende svangerskapet, ikke bare for mor men også for barnet. Studier viser mulig noe økt riksio for intrauterin dødsfall, subfertilitet og økt fare for morkake-komplikasjoner som morkakeløsning og foranliggende morkake som igjen kan få alvorlige konsekvenser for barnet. Vi ønsker derfor studere om barn født etter at mor tidligere har hatt keisersnitt har økt risiko for CP og perinatal mortalitet sammenlignet med de født etter tidligere vaginal fødsel
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2145 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 01.01.2030

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Torstein Vik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Milder fra Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge til doktorgradsarbeid.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2018 REK midt