Forskningsprosjekt


Studie av effekten av et internettbasert program for reduksjon av alkoholkonsum

Vitenskapelig tittel:
Effektstudie av oppfølgingsdelen av et automatisert og internettbasert program (Balance) for bevisstgjøring og reduksjon av alkoholkonsum - en toarmet randomisert-kontrollert studie

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets formål er å sammenligne to internettbaserte verktøy som er laget for å bevisstgjøre og eventuelt justere alkoholkonsum. Verktøyene er basert på oppfølging via internett. De som melder seg på undersøkelsen vil bli tilfeldig fordelt i to grupper som vil få to ulikeinternettbaserte verktøy. Begge verktøyene inneholder kartlegging og vurdering av nåværende alkoholvaner basert på helsemyndighetenes anbefalinger. Det skal rekrutteres gjennom to internettbaserte kanaler via større bedrifter som gir tillatelse til å sende ut en invitasjon via e-post til alle ansatte i bedriften, og via bannerannonser på internettaviser. Deltakerne skal først gjennomgå en hurtigtest av alkoholvaner og få en tilbakemelding på disse. Testen tar ca 5-10 minutter. Hvis de etter testen ønsker videre oppfølging, registrerer de e-postadresse og samtidig samtykke til oppfølging. Så mottar disse verktøyet etter henholdsvis 2 og 6 måneder Programmet er tenkt distribuert av eieren, som er et AKAN-kompetansesenter. Programmet skal være et lavterskeltilbud og man mener at man ved den valgte rekrutteringsprosedyren vil nå omtrent samme populasjon som i daglig drift.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2587 Prosjektstart: 15.11.2010 Prosjektslutt: 01.10.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Håvar Brendryen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
03.11.2010 REK sør-øst