Forskningsprosjekt


Alvorlig kontaktlinse-relatert hornhinnebetennelse – en undersøkelse av pasienter innlagt ved øyeavdelingen, OUS

Vitenskapelig tittel:
Alvorlig kontaktlinse-relatert keratitt – en undersøkelse av pasienter innlagt ved øyeavdelingen, OUS.

Prosjektbeskrivelse:
Hvert år innlegges cirka 10 personer med alvorlig, synstruende bakteriell keratitt (hornhinnebetennelse) forårsaket av kontaktlinsebruk ved øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus. De fleste er ungdommer eller unge voksne. Salg av kontaktlinser var tidligere strengt regulert, men nå mange kjøper kontaktlinser på internett eller fra kosmetikkbutikker uten opplæring eller informasjon om mulige komplikasjoner. Vår erfaring og hypotese er at denne alvorlige infeksjonen er knyttet til feil bruk av linser og til manglende kunnskap hos linsebrukere. Kontaktbrukere kjenner ikke til faretegn og de vet ikke når eller hvordan de skal ta kontakt med helsevesenet. Rask behandling er viktig. Selv med optimal behandling vil mange få varig nedsatt syn resten av livet. Derfor er det viktig å unngå denne typen alvorlige infeksjoner. Våre mål er å identifisere riskofaktorer for infeksjon, beregne forekomsten, forbedre informasjonen til linsebrukere og helsepersonell samt bedre rutiner for behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2303 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jon Klokk Slettedal
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kostnader begrenser seg til publiseringskostnader og dette kan dekkes av midler fra Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo som er forskernes arbeidsgivere.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2018 REK sør-øst
13.02.2019 REK sør-øst