Forskningsprosjekt


Hvordan oppleves det å være ung voksen med leppe-kjeve-ganespalte?

Vitenskapelig tittel:
Health related quality of life among young adults with cleft lip and palate.

Prosjektbeskrivelse:
I denne studien ønsker vi å vite mer om hvilke tanker unge voksne som er født med leppe- ganespalte har om sitt utseende og om det påvirker livssituasjon/livskvalitet. Vi ønsker å undersøke hvordan en operasjon for å forbedre leppe/ nese og symmetrien i ansiktet oppleves av pasientene. Vi vil undersøke hvordan kirurgens oppfattelse av pasientens misdannelse før og etter en slik operasjon samsvarer med pasientens egen opplevelse av misdannelsen og egen livskvalitet før og etter operasjonen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1999 Prosjektstart: 01.10.2018 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Åse Sivertsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansieringen av studien inngår i avdelingens driftsbudsjett for å kvalitetssikre behandlingen som gis.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
01.11.2018 REK sør-øst