Forskningsprosjekt


Sprek med RA

Vitenskapelig tittel:
Kvalitetssikring av et kunnskapsbasert treningsprogram for pasienter med revmatoid artritt

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med prosjektet er å utvikle og kvalitetssikre et individuelt veiledet intensivt treningsprogram for pasienter med revmatoid artritt (RA). Målet er å styrke pasientens mulighet for best mulig behandlingseffekt over tid. Tradisjonelt har fysioterapi for pasienter med RA (leddgikt) hatt som formål å opprettholde status quo fordi man trodde intensiv trening ville gi økt sykdomsaktivitet/smerte. Men ny forsking viser at trening tolereres godt. Forskning viser også at pasienter med inflammatorisk revmatiske sykdommer har økt risiko for hjerte- karsykdommer. Kondisjon- og styrketrening vil kunne begrense risikoen for dette hos RA-pasienter. Pasienter med RA ved revmatologisk sengepost og revmatologisk poliklinikk ved Diakonhjemmet sykehus vil få tilbud om å delta i prosjektet som vil foregå i den daglige kliniske praksis over en periode på 10-12 måneder. Pasientene rekrutteres fortløpende, og totalt inkluderes 30 pasienter. Pasienter inkluderes dersom de er 18 år eller eldre, har RA diagnose som er stilt av revmatolog, snakker og forstår norsk og/eller engelsk, har BMI 18.5-30 og kan gå kontinuerlig i 15 minutter Pasientene får grundig opplæring og tilpassing av treningsprogram under veiledning av sykehusets fysioterapeuter, deretter skal de bedrive egentrening og så retestes. Det skal utføres en fysisk test for å måle maksimalt oksygenopptak og det skal gjennomføres en 30 sekunder reise-seg-og-sette-seg-test. I tillegg skal deltakerne fylle ut to skjema som omhandler sykdomsbyrde og mestringstro. Dette utføres ved oppstart, deretter er det 4 ukentlige treninger med fysioterapeut, og så egentrening med oppfølging og nye tester etter hhv 12 uker og 6 mnd. Det vil også innhentes informasjon om kjønn, alder, høyde, vekt, yrke og røyking.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/1945 Prosjektstart: 01.11.2018 Prosjektslutt: 31.07.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Hanne Dagfinrud
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuterForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
01.11.2018 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst