Forskningsprosjekt


Psykisk helsekunnskap i videregående skole

Vitenskapelig tittel:
Psykisk helse-alfabetisme hos ungdom i videregående skole. Mental health literacy in high-school adolescents

Prosjektbeskrivelse:
Ulike tiltak for å øke kunnskap om psykisk helse brukes i norsk skole på alle trinn fra barneskole, via ungdomsskole og i videregående skole. Det er viktig å dokumentere hvilke faktorer som kan ha betydning for holdninger til og kunnskaper om psykisk helse i disse aldersgruppene for å utforme virksomme tiltak som fremmer god psykisk helse og mestring. Denne studien bygger på 2 tidligere studier utført av samme prosjektleder: En ungdomsskoleintervensjon i 2004 og en validering av et mål på psykisk helse (CORE) i ungdomsbefolkning 13-18 år i 2014. Man fant at fordommer mot personer med psykiske problem syntes å gjøre elever mindre mottakelige for informasjon om psykisk helse. Formålet i denne studien er å undersøke faktorer som kan henge sammen med fordommer (som kunnskaper om og følelsesmessige reaksjoner på folk med psykiske problem, egen psykisk helse, IQ og hvordan man mestrer av problemer). Videre vil man se om noen av disse faktorene kan virke inn effekten av skoletiltaket.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1978 Prosjektstart: 01.12.2018 Prosjektslutt: 01.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingunn Skre
Forskningsansvarlig(e):  UiT Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av prosjektleders ordinære forskningsmidler ved UiT.Forskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: profesjonsstudium
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2018 REK nord
25.10.2018 REK nord
29.11.2018 REK nord