Forskningsprosjekt


Prosjekt spiseforstyrrelser Nord-Norge: En prospektiv forløpsstudie av pasienter behandlet ved Nordlandssykehuset, Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP)

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en prospektiv forløpsundersøkelse av alle pasientene som går inn i et behandlingsforløp ved Nordlandssykehuset, Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP). Formålet med undersøkelsen er å undersøke hvordan det går med pasientene som behandles for en alvorlig spiseforstyrrelse og å identifisere sentrale forløpsprediktorer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2314 Prosjektstart: 03.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Tove Skarbø
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
30.09.2010 REK nord
02.12.2010 REK nord