Forskningsprosjekt


Anatomi og fysiologi i fosterets binyre kartlagt ved ultralyd

Vitenskapelig tittel:
Longitudinelle ultralyd-referanseverdier for biometriske målinger av glandulae adrenales ved 2D gråskala og fargedoppler samt blodstrømshastighet og pulsatil index i arteriae adrenales bedømt ved Doppler i en normal- og en risikopopulasjon i svangerskapets 2. og 3. trimester

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK)Formålet med dette prosjektet er å lage longitudinelle referanseverdier for størrelse og blodtilførsel til binyre hos fostre. Prosjektet vil foregå ved Stavanger universitetsklinikk og er inndelt i tre deler. Del 1 er planlagt som et pilotprosjekt med 40 lavrisikokvinner. I del to er det planlagt å inkludere 150 lavrisikokvinner, mens det i del tre er planlagt å inkludere 100 kvinner hvor ultralyd har vist at fosteret er veksthemmet. Til del en og to av studien skal det rekrutteres kvinner med BMI under 30, uten relevant tidligere sykdom og som nå er gravide med ett friskt barn. Disse rekrutteres når de møter til rutine ultralyd screening ved kvinneklinikken i Stavanger. Det vil bli undersøkt kvinner i svangerskapsuke 18-24-28-34-38. Til tredje del av studien skal det rekrutteres kvinner hvor det er påvist veksthemning hos fosteret. Disse rekrutteres til studien når vekstavviket påvises og skal følges med kontroller hver 4 uke frem til forløsning. Det vil bli innhentet opplysninger om kvinnens tidligere sykdommer, høyde, pregravid vekt, BMI, etnisitet, paritet, mors alder, termin og gestasjonslengde. Videre registreres fostervekt, dopplerundersøkelse av arteria umbilicalis, arteria cerebri media og ductus venosus.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/1923 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 01.01.2025

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Ragnar Kvie Sande
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om PhD-Stipend for Kristine Moi Økland. Ragnar Kvie Sande er lønnet fra SUS og UiB, og bruker noe av denne tiden på prosjektet. Øvrige prosjektmedarbeidere er lønnet fra sine respektive institusjoner. Ultralydmaskiner til bruk i studien vil bli stilt til rådighet av Kvinneklinikken i StavangerForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD-kandidat
Behandlet i REK
DatoREK
01.11.2018 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst