Forskningsprosjekt


Effekten av et marint protein hydrolysat på inflammasjonsmarkører, tarmflora og symptomer hos pasienter med irritabel tarm

Vitenskapelig tittel:
The effect of a marine protein hydrolysate supplement on inflammatory markers, microbiota composition and symptoms in patients with Irritable Bowel Syndrome

Prosjektbeskrivelse:
Vi skal undersøke et protein fra hvit fisk (torsk), som tidligere er undersøkt i to studier (REK: 2017/1795 og 2017/1794). Proteinet vi benytter er hydrolysert (spaltet i mindre deler) til et peptid. Vi har tidligere undersøkt den akutte effekten av peptidet på blodsukker etter et måltid, samt effekten av ulike doser tatt over tid i friske individer. Nå ønsker vi å undersøke effekten av dette peptidet i pasienter med irritabel tarm syndrom (IBS), da det (oss bekjent) ikke tidligere er undersøkt effekten av et peptid i IBS-pasienter. Vi vil undersøke effekten av å stå på en relativt lav dose peptid (2,4 gram per dag) i seks uker. Studien er en parallelgruppe-studie, der 15 deltakere vil få aktivt stoff (peptid fra torsk) og 15 deltakere vil få placebo. Resultatet i studien vil være et nyttig bidrag til ny kunnskap om effekten av peptider på inflammasjonsmarkører, tarmflora og symptomer i pasienter med IBS.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1825 Prosjektstart: 01.10.2018 Prosjektslutt: 01.10.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Dag Arne Lihaug Hoff
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert av Norsk Forskningsråd, Ålesund Sjukehus og Haukeland Universtetssjukehus. Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk ernæring, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
31.10.2018 REK midt
15.01.2019 REK midt
12.02.2019 REK midt