Forskningsprosjekt


Rutinemessig måling av resultat av psykoterapi med studentterapeuter

Vitenskapelig tittel:
ALLIANSENS BETYDNING FOR UTFALL AV PSYKOLOGISK RÅDGIVNING OG PSYKOTERAPI MED STUDENTTERAPEUTER OG ERFARNE PSYKOLOGER. CORE-prosjektet ved IPS-klinikken.

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet skal man undersøke behandlingsnytte og allianse pasienter rapporterer med psykologstudenter og erfarne psykologer. Man skal også undersøke effekten av tidlig intervensjon i lavterskeltilbud. Lavterskeltilbudet Psykhjelpen ved Psykologisk klinikk ved Universitetet i Tromsø, innfører høsten 2010 rutinemessig måling av endring hos pasientene. Disse rutinemessig innsamlede data ønskes brukt i forskning. Det skal inkluderes om lag 200 pasienter i studien, som primært vil være ungdom mellom 13 og 20 år.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2336 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ingunn Skre
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for psykologi
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
30.09.2010 REK sør-øst