Forskningsprosjekt


Media og elektromagnetisk hypersensitivitet

Vitenskapelig tittel:
The media as public information source on electromagnetic hypersensitivity – a beneficial or detrimental relationship?

Prosjektbeskrivelse:
Funksjonelle somatiske syndromer er en fellesbetegnelse på syndromer som i større grad kjennetegnes av nedsatt funksjon enn av påvisbare biologiske markører. Elektromagnetisk hypersensitivitet (EHS) betegner en tilstand karatkterisert av symptomtrykk ved eksponering for lavfrekvent elektromagnetisk stråling. Etiologi og behandling av EHS er omdiskutert. De review-studier som foreligger gir ikke støtte til at symptomene hos mennesker med EHS er kausalt knyttet til strålingen. Media spiller en viktig rolle i formidling av helseinformasjon til befolkningen. Derfor kan det være nyttig å se på hvordan media framstiller helseinformasjon om elektromagnetisk stråling og EHS. Prosjektet er delt inn i to studier. Det første studiet er en innholdsanalyse av EHS i relasjon til skriftlig media, mens det andre er en innholdsanalyse av EHS i relasjon til informasjon fra offentlige autoriteter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2365 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 30.03.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Arnstein Mykletun
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologstudiet, Nivå: Siste semester
Behandlet i REK
DatoREK
23.09.2010 REK vest