Forskningsprosjekt


Alvorlig tarmbetennelse og hull på tarmen hos for tidlig fødte barn - en langtids oppfølgingsstudie

Vitenskapelig tittel:
Necrotizing enterocolitis and bowel perforation in very preterm infants – long-term follow-up

Prosjektbeskrivelse:
Dette prosjektet har som mål å evaluere hvordan det går med for tidlig fødte barn som i nyfødtperioden ble operert for tarmbetennelse (nekrotiserende enterocolitt -NEC) eller hull på tarmen (tarmperforasjon) når de er kommet til skolealder (6-11 år). Det er kjent fra andre studier at barn som er operert for NEC eller tarmperforasjon kan få en negativ påvirkning av deres utvikling, men lite er kjent vedrørende deres livskvalitet, utvikling, ernæring og vekst i skolealder. Vi vil invitere alle norske barn operert for NEC/tarmperforasjon som ble født før uke 32 i perioden 2008-2013 som "caser" og en kontrollgruppe som ikke ble operert, men ellers er matchet for alder/sykelighet. Primære endepunkt i studien er barnets livskvalitet, vurdert med et validert spørreskjema. Sekundære endepunkt er vekst, utvikling, vedvarende mage-tarm plager og "ernæringsstatus" i en blodprøve der vi undersøker blodprosent, blodsalter, nyre- og levefunksjon og et bredt panel av vitaminer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1976 Prosjektstart: 01.02.2019 Prosjektslutt: 31.08.2023

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Claus Klingenberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det vil bli søkt om stipendmidler fra Helse Vest til PhD student Nina Hapnes, som skal være daglig leder av prosjektet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medsin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2018 REK nord