Forskningsprosjekt


Slyngeprosedyre for skulderstabilisering, kadaverstudier.

Vitenskapelig tittel:
Anterior shoulder instability treated with a new surgical procedure, the subscapular sling operation. Biomechanical cadaveric studies.

Prosjektbeskrivelse:
Fremre skuldreinstabilitet gir store plager hos pasienter. Dagens kirurgiske metoder har ikke tilfredsstillende resultater grunnet stor residivrisiko eller teknisk vanskelig gjennomførbare operasjoner. Dette prosjektet har som formål å videreutvikle og kvalitetssikre den subscapulære slyngeteknikken som allerede er i klinisk utprøving. Vi skal gjennomføre den nye operasjonsmetoden på kadaverskuldre, for så å teste resultat i form av styrke, stabilitet og bevegelse med robot på en biomekanisk lab. På denne måten vil vi få vurdert kirurgisk metode og resultat og sammenligne det med eksisterende operasjonsmetoder. Vi planlegger i første omgang 3 biomekaniske studier, hvorav den første allerede er gjennomført i Hannover med snarlig publisering av resultat. De 2 neste studiene skal gjennomføres på sykehuset i Ålesund.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2023 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Erland Hermansen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert gjennom PhD-stipendiat, samarbeidsorganet Helse Midt og Forskningsseksjonen Helse Møre og Romsdal.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Lik

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ortopedi, Nivå: Doktorgrad
Materiale fra biobank:
Science Care
Behandlet i REK
DatoREK
01.11.2018 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst