Forskningsprosjekt


Alvorlig tarmbetennelser og hull på tarmen hos for tidlig fødte barn i Norge og Sverige

Vitenskapelig tittel:
Epidemiology of surgical necrotizing enterocolitis and bowel perforation in very preterm infants in Sweden and Norway

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en register-basert studie som skal undersøke forekomst av alvorlig tarmbetennelse (nekrotiserende enterocolitt-NEC) og spontane tarmperforasjoner ("hull på tarmen") hos barn født før svangerskapsuke 32 i Sverige og Norge over en 5-års periode (2014-2018). Studien vil basere seg på registerdata fra to nasjonale medisinske kvalitetsregister: - Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister (NNK) - Svensk Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ). Begge registrene har 100% populasjonsbasert dekning for den gruppen barn vi vil inkludere. Det er kjent at NEC og tarmperforasjoner hos for tidlig fødte barn er alvorlige tilstander med høy dødelighet og sykelighet. Internasjonalt er det en trend til økende insidens og denne typen tilstander er blant de vanligst årsakene til død hos veldig for tidlig fødte barn (født før uke 32) Vi vil i denne studien undersøke forekomst, risikofaktorer, tidspunkt for kirurgi, valg av kirurgiske teknikker, komplikasjoner og overlevelse til utskrivelse fra sykehus.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1845 Prosjektstart: 01.02.2019 Prosjektslutt: 31.01.2023

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Claus Klingenberg
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det vil bli søkt om finansiering fra Helse Vest for Nina Hapnes, PhD stipendiat i studienForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
31.10.2018 REK sør-øst