Forskningsprosjekt


PROTECT Norge

Vitenskapelig tittel:
Platform for Research Online to investigate Genetics and Cognition in Ageing (PROTECT Norway)

Prosjektbeskrivelse:
PROTECT Norge er en web-basert studie med et longitudinelt design hvor studiedeltakere på årlig basis over en periode på 5 år oppgir informasjon om livsstil, psykologisk helse og medisinske forhold. Dessuten vil deltakerne gjennomføre tester som måler hjernens ytelse og evner på områder som blant annet hukommelse og resonering. Alle disse testene kan gjøres hjemme ved å logge på studiens webside. Studiedeltakerne vil også i studieforløpet avgi DNA via en selvadministrert spyttprøve. 2500 personer over 50 år som er bosatt i Norge vil bli invitert til å delta i studien forutsatt at de er bosatt i Norge, ikke har en demensdiagnose og har tilgang på en datamaskin eller et nettbrett med internett-tilgang. Målet med studien er å utvikle kunnskap om hjernens aldringsprosess og hjernehelse, samt å understøtte fremtidig forskning som har direkte relevans til studiens formål.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/478 Prosjektstart: 31.12.2019 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Ingelin Testad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finaniseres internt.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
10.04.2019 REK vest