Forskningsprosjekt


HUNT 4 - Kartlegging av hjertet

Vitenskapelig tittel:
Cardiac phenotyping in HUNT 4 HOPE

Prosjektbeskrivelse:
Dette prosjektet omfatter "Cardiac phenotyping" i HUNT4. Prosjektet bygger på 3 populasjoner fra HUNT 3. 1) Ekkokardiografi i HUNT3 - hvor ca 1300 HUNT3-deltakere ble undersøkt med ekkokardiografi. 2) HUNT3 Fitness - kondisjonsprosjektet i HUNT3 hvor 5100 HUNT3-deltakere ble undersøkt med blant annet oksygenopptak. 3) Atrieflimmer i HUNT3 - hvor HUNT3 deltakere som hadde oppgitt atrieflimmer/arytmi ble validert (Loennechen/Malmo, NTNU) mtp om det forelå atrieflimmer eller ikke. I det overordnede prosjektet HUNT 4 HOPE (HUNT 4 Heart Outcome Prediction Evaluation) rekrutterer vi HUNT4-deltakere fra de 3 populasjonene for best mulig kartlegging for pågående og fremtidige studier på hvordan livsstilsfaktorer, genetikk/andre lab-markører, fysisk aktivitet og kondisjon påvirker subklinisk og klinisk utvikling og forebygging av sykdom. Alle deltakere undersøkes med ultralyd av hjerte/kar, oksygenopptak mm. Vi har søkt finansiering for kartlegging av koronarkar til populasjonen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2416 Prosjektstart: 03.09.2018 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Håvard Dalen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Samarbeidsorganet

Felles forskningsutvalg

St Olavs hospital

Helse Nord-Trøndelag

Simon Fougner Hartmanns FamiliefondForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
HUNT biobank
Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2019 REK midt
20.03.2019 REK midt
24.04.2019 REK midt
05.06.2019 REK midt