Forskningsprosjekt


Pasient-rapporterte bivirkninger etter kurativ behandling for prostatakreft i Nord-Norge

Vitenskapelig tittel:
Patient-reported outcome measures in prostate cancer (PROMs-CAP) during and after curative treatment in the Arctic region: A prospective longitudinal study

Prosjektbeskrivelse:
KINorsk sammendrag; max 200 ord Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn, og årlig får over 5000 norske menn påvist prostatakreft. For menn med lokal sykdom er kirurgi eller stråleterapi kombinert med hormonbehandling likeverdige kurative behandlingsalternativer. I forbindelse med innføring av ny operasjonsteknikk i 2012 og senere nye rutiner for kurativ strålebehandling i 2016, har vi etablert kvalitetsregistre ved UNN for registering av pasient-rapporterte bivirkninger ved spørreskjemaet EPIC-26. EPIC-26 er et validert skjema for kartlegging av tarm, blære og seksualfunksjon. I dette prosjektet ønsker vi å kartlegge forløpet av selv-rapporterte bivirkninger målt ved EPIC-26 opp til 18 måneder etter behandling. Videre ønsker vi å studere betydningen av betennelse på normalvevstoleranse og selv-rapporterte bivirkninger etter stråleterapi. Vi vil gjennomføre en ny etterkontroll 3-5 år etter stråleterapi for å kartlegge sene bivirkninger og lage en algoritme for behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1849 Prosjektstart: 01.09.2019 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Hege Sagstuen Haugnes
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet søkes inn til Kreftforeningen nå i høst; late effects of cancer treatment. Senere vil vi søke helse Nord om finansiering.

Prosjektleder Haugnes er 50% finansisert av UIT og har allerede avsatt endel tid til forsking.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
31.10.2018 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst