Forskningsprosjekt


Hjerneslag, risikofaktorer og prognose Helse Nord og Helse Midt

Prosjektbeskrivelse:
Hjerneslag er viktigste årsak til funksjonshemming hos voksne og står for en samlet ressursbruk på over 7 mrd Nkr i Norge pr år. Målet med det 3-delte prosjektet er å bidra til bedre behandling av og redusert omsorgsbehov hos slagrammede, samt fremme tverrfaglig klinisk- og forskningssamarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Delprosjekt 1 baseres på slagoverlevere og en kontrollgruppe, rekruttert fra Tromsøundersøkelsen i 1994. Laboratorieprøver tatt i 1997 sammenholdes med hendelser 13 år senere og 20 år (median) etter tidspunkt for første hjerneslag. Delstudie 2 og 3 baseres på pasienter registrert i nasjonalt slagregister ved UNN og St. Olav fra 1. jan 2011 til 31. des 2012 (1500 pasienter). Delstudie 2 vil undersøke riktigheten av diagnosesetting ved hjerneslag eller TIA (drypp). Delstudie 3 skal undersøke funn registrert i slagregisterets som påvirker prognosen med 2 års oppfølging etter innleggelse. Endepunkter vil være død, hjerte-karhendelser og funksjonsnivå.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2312 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Torgeir Amandus Engstad
Forskningsansvarlig(e):  Medisinsk klinikk
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprogram, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2010 REK midt