Forskningsprosjekt


Måling av beinstruktur for bedre diagnostikk av beinskjørhet og brudd risiko

Vitenskapelig tittel:
Pathogenesis of Bone Fragility – Cortical Porosity Target for Fracture Prevention

Prosjektbeskrivelse:
Beinskjørhet er et folkehelseproblem, særlig i Skandinavia, som har verdens høyeste forekomst av brudd. Formålet med studien er å undersøke hvorfor noen kvinner etter overgangsalderen har høy beinomsetning, taper mye beinmasse og brekker ben, mens andre ikke opplever disse problemene. Hypotesen er at kvinner med brudd har en unormal beinstruktur, særlig i det ytterste ”skallet” i beinet, som ikke oppdages ved vanlig måling av beintetthet. Deltakere rekrutteres fra Tromsøundersøkelsen, og vil fylle ut spørreskjema og avgi blodprøve. Bilder fra CT-scan sendes Universitetet i Melbourne, hvor de analyseres ved hjelp av den nyutviklede Strax metoden.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2282 Prosjektstart: 01.07.2011 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Åshild Bjørnerem
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
30.09.2010 REK sør-øst
01.12.2011 REK sør-øst
17.01.2013 REK sør-øst
16.05.2013 REK sør-øst
16.09.2014 REK sør-øst
18.02.2016 REK sør-øst
17.03.2016 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst