Forskningsprosjekt


En komparativ og kvaltativ studie av faktorer som påvirker deltagelse i arbeidslivet for mennesker med psykoselidelser

Prosjektbeskrivelse:
Hva kan vi gjøre for å bedre mulighetene i arbeidslivet for unge mennesker med psykose? Vi belyser spørsmålet fra ulike perspektiv og med ulike metodetilnærming. Vi starter med et komparativt deskriptiv studie av helsepersonells holdninger mellom Russland og Norge. Vi gjennomfører så en systematisk analyse av pasientenes symptomer og konsekvenser som medfører fall ut av skole og arbeidsliv, N=120. Dette bygger videre på prosjektet: “Duration of untreated psychosis (DUP) and Pathways to care in patient with first- and multiple episodes of psychosis in Nordland – a study of the components of dup in a rural mental health system” som er finansiert gjennom Helse Nord og godkjent av Regional etisk komité. En undergruppe av deltagerne mottar arbeidsrehabilitering under innleggelse og blir utredet og intervjuet med henblikk på hvorvidt dette tiltaket påvirker pasientenes muligheter til reell yrkesdeltagelse. Prosjektet benytter kvantitativ og kvalitativ metodologi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2267 Prosjektstart: 15.08.2010 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Knut Sørgaard
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: En komparativ og kvalitativ studie av faktorer som påvirker deltagelse i arbeidslivet for mennesker med psykoselidelser
Behandlet i REK
DatoREK
30.09.2010 REK nord
04.01.2018 REK nord