Generell forskningsbiobank


NOPHO ALL 2008 biobank

Prosjektbeskrivelse:
Lagre prøvemateriale for senere undersøkelser. Denne biobanken er fysisk plassert ved Akademisdka sjukhuset, Uppsala, slik at prøvemateriale vil bli sendt dit. Vi har godkjenning for slik virsomhet i den tidligere NOPHO ALL 2000, og ønsker derfor å fortsette med dette i den nye protokollen NOPHO ALL 2008.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2573

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Ann Elisabeth Åsberg
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF


Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2010 REK midt
25.10.2013 REK midt
23.10.2015 REK midt