Forskningsprosjekt


Faktorer som påvirker fysisk aktivitet og kardiovaskulær kondisjon hos pasienter med inflammatorisk leddsykdom - Fyskond2

Vitenskapelig tittel:
Factors influencing physical activity and cardiovascular fitness in patients with inflammatory arthritis - Fyskond2

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK)Formålet med prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom fysisk kondisjon, utført fysisk aktivitet og ulike faktorer som påvirker fysisk aktivitet for voksne revmatikere. I prosjektet er det planlaget å inkludere 250 voksne revmatikere, som har enten revmatoid artritt, spondylartritt eller psoriasisartritt. Pasientene rekrutteres fra Revmatologisk avdeling ved Levanger sykehus eller St. Olavs hospital. Disse vil få tilsendt informasjon om studien i posten ved innkalling til time, og dersom de er interessert, vil de få en muntlig orientering om studien under oppsatt time. Det er videre planlagt å ha en gruppe på 300 studenter eller ansatte ved NTNU og St. Olavs hospital, som skal validere de spørreskjemaene som ikke tidligere er validert. 300 blodgivere fra Blodbanken ved St. Olavs hospital skal utgjøre kontrollgruppen. Fra pasientjournal, til de med revmatiske sykdommer, vil det bli hentet opplysninger som demografiske variabler, variable som beskriver artrittsykdommen, andre sykdommer og medisiner. Det vil videre bli målt høyde, vekt, hvilepuls, blodtrykk og det vil bli foretatt en 6- minutters gangtest. Spørreskjema om leddplager, fysisk funksjon, mosjonsvaner, fysisk aktivitet, hvordan de føler seg samt røykekvaner. Kontrollgruppen vil svare på det samme spørreskjemaet som pasientene, samt at de må oppgi høyde, vekt, hvilepuls på skjemaet. For studenter eller ansatte som skal være med i validering av spørreskjema vil det ikke innhentes helseoplysninger. Det søkes om at det for gruppen av blodgivere, studenter og ansatte så vil besvarelse og innlevering av utfylt spørreskjema aksepteres som samtykke. Skjemaene vil ikke være personidentifiserende etter innlevering.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/1936 Prosjektstart: 01.09.2018 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Vibeke Videm
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansierers av egen institusjon (forskerlinjemidler, senere driftsmidler til PhD-stipendiat). Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD medisin, Nivå: Forskerlinje -> PhD
Behandlet i REK
DatoREK
01.11.2018 REK sør-øst