Forskningsprosjekt


Allergener knyttet til yrkesallergi mot skalldyr

Vitenskapelig tittel:
Identification of allergen components in occupational shellfish allergy

Prosjektbeskrivelse:
Allergi mot skalldyr er utbredt i befolkningen og kan gi alvorlige allergiske reaksjoner. En rekke allergener knyttet til matallergi mot skalldyr er godt beskrevet. Mindre er kjent med hensyn arbeidsrelatert allergi, der arbeidstakere eksponeres via luftveier og/eller hud. I dette prosjektet skal vi undersøke hvorvidt rekombinant produserte allergener og allergen-komponenter fra reke (Crangon crangon) reagerer med IgE antistoffer i serumprøver fra krabbeallergikere som antas å være sensibilisert via arbeid i krabbeindustri. Resultater verifiseres med inhibisjon med allergenkomponenter i immunoblot og massespektrometriske analyser. Resultatene er nyttig for forebygging av arbeidsrelatert skalldyrallergi og kan gi utgangspunkt for videreutvikling og tilpasning av diagnostiske tester til arbeidsrelatert allergi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1963 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 01.01.2030

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Berit Bang
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

UNN og samarbeidende institusjon. Vesentlig kostnader knyttet til arbeidstid.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale

Materiale fra biobank:
Luftveisplager i krabbeindustrien
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2018 REK nord
25.10.2018 REK nord
25.10.2018 REK nord
10.01.2019 REK nord
10.01.2019 REK nord