Forskningsprosjekt


Avleiringer i kransårene til personer med arvelig høyt kolesterol

Vitenskapelig tittel:
Northern Plaques - a study of risk of coronary plaques in young adults with familial hypercholesterolemia

Prosjektbeskrivelse:
Kransåresykdom inkludert hjerteinfarkt er en vanlig årsak til sykdom og død i Norge, og hjerteinfarkt er hyppigere forekommende i vår nordlige landsdel. Familiær hyperkolesterolemi (arvelig høyt kolesterol) medfører økte nivåer av det «dårlige kolesterolet» (LDL-kolesterol) i blodet, og øker risikoen for hjerteinfarkt sammenlignet med personer som ikke har tilstanden. Vi vet at kolesterolverdiene til personer med familiær hyperkolesterolemi varierer, og at noen pasienter i perioder ikke bruker medisin grunnet f.eks. graviditet, amming og intoleranse for medisin. I denne studien ønsker vi å se på hvordan kolesterolverdiene har ligget over de siste 10 årene og sammenligne dette med forekomst av avleiringer i kransårene målt ved CT-teknikk. På denne måten kan vi forsøke å beregne en ung person med familiær hyperkolesterolemi sin risiko for å utvikle kransåresykdom. Vi ønsker også å se på andre risikofaktorer for kransåresykdom inkludert grad av betennelse i blodet målt med blodprøver.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1962 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Anders Hovland
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi søker midler fra egen helsregion, etterhvert også samarbeidende helseregioner og Forskningsrådet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2018 REK nord