Forskningsprosjekt


Kan lavt blodtrykk bedre hjertefunksjon hos pasienter med elektrisk ledningsforstyrrelse i hjertet?

Vitenskapelig tittel:
Do hypertensive patients with electrical dyssynchrony have improved heart function during decreased afterload?

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å undersøke om høyt blodtrykk er ugunstig for pasienter som har elektrisk ledningsforstyrrelse i hjertet, såkalt venstre grenblokk, og om å senke blodtrykket kan beskytte mot utvikling av hjertesvikt. Man vil undersøke dette i en intervensjonsstudie ved å inkludere to grupper; 25 pasienter med høyt blodtrykk og venstre grenblokk og 25 pasienter med høyt blodtrykk uten ledningsforstyrrelse. Alle pasientene rekrutteres ved kardiologisk poliklinikk på Oslo universitetssykehus. En rekke in- og eksklusjons kriterier er definert for å unngå å inkludere pasienter som kan få alvorlige bivirkninger. Blodtrykket blir kortvarig senket med inntak av nitroglyserin og hjertets pumpefunksjon blir målt med ekkokardiografi (ultralyd) før, under og etter inntak av nitroglyserin. I tillegg tas EKG. Pasientene vil deretter bli fulgt opp i 3 år med nye ekkokardiografiske undersøkelser for å ha et mål på om de eventuelt har fått hjertesvikt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/1639 Prosjektstart: 01.10.2018 Prosjektslutt: 01.10.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Helge Skulstad
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

En stipendiat er finansiert av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Undersøkelsene vil bli utført ved Oslo Universitetssykehus, OUS. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2018 REK sør-øst