Forskningsprosjekt


Effekt av Grete Roede-kurs med gradvis vektreduksjon (standard) versus lavkaloridiett på vekttap etter 1 år – Go Low-studien

Vitenskapelig tittel:
Effect of a commercial Gradual weight loss course vs Low energy diet on 1-year weight loss - A randomized controlled trial - The “Go Low” Study

Prosjektbeskrivelse:
Fedme kan resultere i redusert livskvalitet og trivsel, samt økt risiko for å utvikle en rekke følgesykdommer. Vekttap er i seg selv en god behandling for disse helseproblemene og kan virke forebyggende. Man har tidligere trodd at et langsomt vekttap gir bedre resultater på lang sikt, men nyere forskning tyder på at et raskt vekttap i starten av en vektreduksjonsprosess kan gi større vekttap på både kort og lang sikt. Go Low-studien er en RCT hvor formålet er å undersøke om et Grete Roede-kurs (GRK) som starter med en lavenergidiett (LED) gir lavere vekt og større helsegevinst etter 4 måneder og 1 år enn et standard GRK hvor man oppnår et mer gradvis vekttap. 200 deltakere vil bli randomisert til enten LED-programmet; en 8 ukers LED (<1000 kcal/dag) - etterfulgt av en 8-ukers gradvis økning i energiinntaket (4 uker <1300 kcal/dag og 4 uker <1500 kcal/dag) eller et 16 ukers standard GRK. Deretter vil begge grupper delta i et omfattende vektvedlikeholdsprogram de neste 36 ukene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1618 Prosjektstart: 14.08.2018 Prosjektslutt: 31.12.2028

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jens Kristoffer Hertel
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er et samarbeid mellom Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og Grete Roede AS, og finansieres av de samme aktørene.Forskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ernæring/Medisin, Nivå: Master/Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2018 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst