Forskningsprosjekt


Bruk av belastningsrøntgen for å vurdere stabilitet ved isolerte Weber B ankelfrakturer

Vitenskapelig tittel:
The use of weight-bearing radiographs to assess the stability of isolated trans-syndesmotic lateral malleolar (Weber type B) fractures.

Prosjektbeskrivelse:
Vi vil gjøre en prospektiv kohortstudie der vi undersøker bruken av belastningsrøntgen for å vurdere om ankelbrudd er stabile og videre om de kan behandles ikke-kirurgisk med en funksjonell støtteskinne. Studien gjøres som en pilotstudie. Denne studien omfatter isolerte brudd i nederste ende av leggbenet (fibula) på nivå med forbindelsen mellom leggbenet og skinnebenet (tibia). Behandlingen av ankelbrudd baseres på en vurdering av stabilitet i ankelleddet, normalt gjort med klinisk undersøkelse og røntgen med gravity stress test. Stabile ankelbrudd av denne typen kan trygt behandles uten operasjon. Det er imidlertid antydet at standard undersøkelser overestimerer behovet for kirurgi. Nyere studier har vist at stående røntgenbilder kan brukes for å skille mellom stabile og ustabile ankelbrudd. Og videre at de bruddene man med denne metoden finner stabile også trygt kan behandles konservativt. Imidlertid har disse studiene designsvakheter og kort oppfølgingperiode.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1585 Prosjektstart: 01.09.2018 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marius Molund
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Interdisiplinær helseforskning UiO, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2018 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst