Forskningsprosjekt


Mangel på komplementfaktor 5 (5C)

Vitenskapelig tittel:
Kartlegging av den genetiske C5 defekten og betydningen av komplement for inflammasjonsprosessen og infeksjonsforsvaret.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvilken betydning mangel på C5 har for inflammasjonsprosessen og i infeksjonsforsvaret, samt undersøke mekanismer bak intracellulær komplementaktivering. Komplementsystemet står sentralt som induktor og regulator av inflammasjonsprosessen. Komplett C5 mangel er en meget sjelden tilstand, og er bare påvist hos noen få ti-talls individer i verden. I Norge er det kun påvist hos to personer. Det er planlagt å inkludere fem personer i prosjektet, hvor to av dem har C5 komplement defekt. Det vil bli innhentet samtykke fra alle fem prosjektdeltakere. Prosjektdeltakerne vil bli innkalt til NTNU for blodprøvetaking. Blodet vil så analyseres og brukes i in vitro undersøkelser av komplementsystemets rolle i inflammasjonsprosessen og i infeksjonsforsvaret. Det vil ikke bli gjort genetiske undersøkelser i prosjektet. Fullblod, Serum og RNA ekstrahert vil oppbevares i en forskningsbiobank «Human blood and cells from blood to basal research and serum to cell culture», ansvarshavende er Asbjørn Nilsen. Blod vil destrueres etter prosjektslutt. Prosjektet samarbeider med USA.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/1642 Prosjektstart: 31.08.2018 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Terje Espevik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges forskningsråd.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2018 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst