Forskningsprosjekt


HUNT-MI: Studiedel på epilepsi

Vitenskapelig tittel:
HUNTing for genes affecting epilepsy

Prosjektbeskrivelse:
Epilepsi er en av de hyppigste nevrologiske lidelsene med en prevalens på i underkant av 1%. Sykdommen er svært heterogen og kan oppstå i alle faser av livet, med stor variasjon i klinisk presentasjon og forløp. Hyppigst behandles pasientene med anfallsreduserende medisiner, men så mange som 1/3 av pasientene oppnår ikke tilfredsstillende effekt av disse. Kombinasjonen av de alvorlige konsekvensene av sykdommen og hyppigheten av mangelfull effekt av behandling gjør at epilepsi utgjør en stor sykdomsbyrde: både for den enkelte pasient, for dens pårørende og for samfunnet generelt. Genetikk spiller en viktig rolle for utvikling av epilepsi.Vi ønsker å studere sammenhengen mellom epilepsi og genetisk variasjon i 3 populasjonsbaserte studier. Vi ønsker også å undersøke årsak- og virkningsspørsmål mellom epilepsi og observerte samsykdommer (komorbiditeter). Dette gjøres ved å undersøke i hvilken grad epilepsi-relatert genvariasjon også disponerer for komorbiditetene og vice versa.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1623 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kristian Hveem
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Allerede finansiert. Forskningsrådet, Samarbeidsorganet, NTNU, Universitetet i Michigan, NIH og Stiftelsen K.G JebsenForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale

Materiale fra biobank:
HUNT biobank
Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2018 REK sør-øst
13.02.2019 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst
12.06.2019 REK sør-øst