Forskningsprosjekt


Vurdering av iskemi i tynntarm ex vivo

Vitenskapelig tittel:
Assessment of ischemia in jejunum ex vivo

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet viderefører arbeidet fra dyremodeller med evaluering av eksperimentelle tilnærminger for vurdering av viabilitet i tynntarm. Målet er å utvikle en ny metode som kan bidra til at gastrokirurg klarer å vurdere vevstilstand i tynntarm intraoperativt ved iskemi/reperfusjon med større grad av nøyaktighet for å ta en riktig beslutning om affisert tynntarm må reseseres. Prosjektet skal kartlegge a) de elektriske egenskapene til human jejunum ex-vivo b) evaluere hvorvidt resultater og tidsforløp fra ex-vivo modeller i gris (bioimpedans, microdialyse, histologi), er overførbart til en tilsvarende modell på human jejunum. Det skal inkluderes 20 forskningsdeltagere, som rekrutteres blant pasienter som skal gjennomgå Whipples operasjon, der deler av jejunum fjernes som en del av prosedyren. Pasientene skal behandles etter vanlige retningslinjer. For pasientene innebærer deltakelse ingen ekstra belastning. Vevsprøvene skal bevares i den eksisterende forskningsbiobanken ”Tarmsykdommer”.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1630 Prosjektstart: 17.09.2018 Prosjektslutt: 21.08.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tor Inge Tønnessen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av interne driftsmidler.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2018 REK sør-øst