Forskningsprosjekt


Fysisk aktivitet og ventrikkelarytmier

Vitenskapelig tittel:
Physical activity and ventricular arrhythmias

Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å undersøke effekten av fysisk aktivitet hos pasienter som har fått implantert hjertestarter (ICD) på grunn av høy risiko for hjertestans. Disse pasientene er ofte redde for å være fysisk aktive samtidig som mange har sykdommer hvor det er vist at trening er nyttig. I studien randomiserer vi 60 pasienter med ICD til intervalltrening eller kontroll i 12 uker. Treningen består av 4-minutters gange eller løping på tredemølle med relativ høy intensitet. Dette gjentas 4 ganger i hver treningsøkt som gjennomføres 3 ganger i uken. Vi vurderer så effekten av treningen på kondisjon, livskvalitet, hjertefunksjon og mengden av alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Det er gjort begrenset med forskning på dette feltet og spesielt usikkert er det om hard fysisk aktivitet øker eller reduserer mengden rytmeforstyrrelser. Resultatene kan bidra til at denne pasientgruppen kan være mer fysisk aktiv og gi kunnskap om når trening kan være farlig.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1592 Prosjektstart: 01.09.2018 Prosjektslutt: 01.10.2028

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jan Pål Loennechen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er bevilget stipendiatmidler (rundsum 1039000,-/år x 3) fra Samarbeidsorganet fra 2018. Fred Mathias Nyman er ansatt som LIS ved Klinikk for hjertemedisin og vil starte i stillingen som stipendiat 50% stilling fra 1. oktober 2018. I tillegg er det bevilget 841.000 fra Felles forskningsutvalg i egen søknad for drift av den kliniske studien i kombinasjon med en dyrestudie.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin , Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2018 REK sør-øst