Forskningsprosjekt


Utvikling av persontilpasset diagnostikk og behandling ved gallegangskreft

Vitenskapelig tittel:
Sampling of living fresh bile duct biopsies for developing new drug sensitivity methods and personalised treatments of bile duct cancer.

Prosjektbeskrivelse:
Vårt metode-utviklingsstudie skal utvikle en persontilpasset kreftbehandling som ikke finnes i dag. Vi skal høste levende kreftvev fra pasienter som er under utredning eller behandling for kreft i gallesystemet. Vi skal bruke pasientens ferske, levende kreftvev, reprodusere det og i levende form splitte vevet i mindre enheter. Deretter skal pasientens egne, levende kreftceller behandles med et høyt antall kreftlegemidler for å se hvilke medisiner som virker best (Cancer Drug Sensitivity Screening, CDSS). Deretter dobbeltsjekker vi resultatet med å behandle en «pasient-avatar». Avataren er sebrafisk som er gjort kreftsyk med pasientens egne kreftceller og som deretter behandles med medisin som har hemmet eller drept kreftcellene i CDSS. Prosjektet skal utforske mulighet til utvikle 3D gallegangsstruktur (organoid) fra normale gallegang-celler.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1621 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Kjetil Taskén
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Seald er sponsor og oppdragsgiver for prosjektet. Økonomisk avtale er foreløpig ikke inngått, men vil utformes i forbindelse med finansiering. Det søkes finansiering i pågående søknadsprosesser i de ulike ordningene med midler fra virkemiddelapparatet, herunder Forskningsrådet, Innovasjon Norge, EU-midler samt private donasjoner og egenkapital. Studiesykepleier og biobankansvarlig personell på de inkluderende helseforetakene vil ansettes etter fordelingsnøkkel når finansiering og økonomisk avtale er inngått. Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2018 REK sør-øst