Forskningsprosjekt


Hvordan påvirker en cephalomedullær nagle etter trochantær fraktur insidens, lokalisasjon og frakturmønster ved en ny femurfraktur?

Vitenskapelig tittel:
How does a cephalomedullary nail in the treatment of trochanteric fractures affect incidence, pattern and localization of a second femoral fracture?

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med studien er å undersøke insidens og lokalisasjon av nye femurfrakturer hos pasienter som har fått en cephalomedullær nagle ved per, inter- og subtrochantære brudd. Studien er en retrospektiv kohortstudie som inkluderer alle pasienter > 18 år i opptaksområdet til sykehuset i Østfold som ble behandlet med lang eller kort intramedullær nagle for et per, inter- eller subtrochantært brudd i perioden januar 2005 til desember 2017. Antall deltakere antas å være >2000. Deltakerne vil bli identifisert gjennom søk på diagnose- og operasjonskoder i sykehusets interne databaser. Informasjon innhentes fra elektronisk journal og røntgenbilder. Opplysninger som skal hentes fra pasientjournal er: alder, kjønn, type primær trochantær fraktur (AO/OTA-klassifikasjon), primæroperasjon (type implantat og dato), reoperasjon (type implantat, evt fjerning av implantat og dato), evt død (dato) og relevante røntgen- og/eller CT-bilder. Opplysningene fra sykehuset i Østfolds elektroniske journal skal sammenliknes med data fra Nasjonalt Hoftebruddregister på det samme utvalget pasienter med tanke på om alle er registrert i Nasjonalt Hoftebruddregister: primæroperasjon (type implantat og dato), reoperasjon (type implantat/fjerning av implantat og dato), side og mortalitet i perioden 2005-2018.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2019/926 Prosjektstart: 29.03.0019 Prosjektslutt: 29.03.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kirsten Marie Larsen Grønhaug
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Intern finansiering, forskningsavdelingen ved Sykehuset Østfold vil søkes om midler til forskningstid for hovedforfatter.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
13.06.2019 REK sør-øst