Forskningsprosjekt


Mammografisk tetthet hos vietnamesiske kvinner som arbeider i neglesalonger

Vitenskapelig tittel:
Nail salon work and mammographic density in Vietnamese Americans

Prosjektbeskrivelse:
Neglepleieprodukter inneholder løsningsmidler, myknere, harpiks og syrer. Litteraturen er mangelfull når det gjelder helseeffekter av slike produkter, kanskje pga. manglende krav til sikkerhetstester før markedsføring. Hormonforstyrrende ingredienser inkluderer toluen, parabener og ftalater. Det er noe evidens for at bla ftalatmetabolitter kan affisere brystkreftrisiko, og mammografisk tetthet (MT), en tidlig markør for brystkreftrisiko. Opptil 80% av neglepleiearbeiderne i California er vietnamesiske-amerikanere, en gruppe som har innvandret til USA nylig. Studien, som nå pågår i California i regi av University of Southern California, undersøker sammenhengen mellom neglepleiearbeid og MT blant vietnamesiske kvinner i California. Undertegnede har forsket på MT og er nå blitt bedt om å lese MT for studien. Denne REK søknaden ber kun om godkjenning til å motta skannede mammogrammer (hvor navn/ personlige data er fjernet), lese MT og returnere MT data til USA. Alle analyser gjøres i USA.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1556 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Giske Ursin
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Susan Komen Foundation har finansiert studien i USA.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn

Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2018 REK sør-øst