Forskningsprosjekt


PILGRIM - Effekt av antibiotikastyring og smitteverntiltak på tarmflora og sykehusinfeksjoner

Vitenskapelig tittel:
PILGRIM - Impact of Prescription Quality, Infection Control and Antimicrobial Stewardship on Gut Microbiota Domination by Healthcare-Associated Pathogens

Prosjektbeskrivelse:
Sykehusinfeksjoner med antibiotikaresistente tarmbakterier er et økende folkehelseproblem over hele verden. Rasjonell antibiotikabruk og gode smitteverntiltak er ansett som de viktigste strategiene for å forebygge slike infeksjoner, men det er usikkert hvilke tiltak som er mest effektive. Prosjektet er en internasjonal, multisenter observasjonsstudie som vil undersøke hvordan pasienter først koloniseres med sykehusbakterier, og deretter hvordan bruk av antibiotika selekterer fram de resistente variantene inntil de dominerer tarmfloraen og kan forårsake infeksjoner. Pasienter skal kartlegges mht underliggende sykdom og antibiotikabehandling, og bakteriefloraen i tarmen skal undersøkes med avanserte genetiske metoder. Sykehusene skal kartlegges mht antibiotikapraksis og smitteverntiltak. Risikofaktorer for bærerskap, dominans og infeksjon med resistente bakterier skal undersøkes på pasient- og institusjonsnivå. Det skal ikke gjøres intervensjoner ut over vanlig medisinsk praksis.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2259 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gunnar Skov Simonsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert gjennom det EU-koordinerte Joint Programming Initiative - Antimicrobial Resistance (JPI-AMR) der hvert deltagerland i prosjektet finansierer egen deltagelse. I Norge er prosjektet tildelt 2,8 mill kroner fra Norges Forskningsråd (NFR). De deltagende institusjonene vil i tillegg bidra i form av personell. Finansiering og samarbeidet mellom partene er beskrevet i vedlagte Consortium Agreement som er signert av alle studiesteder.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2018 REK nord
07.02.2019 REK nord