Forskningsprosjekt


Forholdet mellom psykososiale faktorer og rekonvalesens av ortopediske pasienter

Vitenskapelig tittel:
Relationship between psychosocial factors to recovery among orthopedic patients.

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Tidligere forskning har vist sammenheng mellom psykososiale faktorer og rekonvalesens blant bruddpatienter. Formål: å undersøke sammenhengen mellom psykososiale faktorer og fysisk og emosjonell rekonvalesence blant pasienter med femur og tibia / fibula frakturer. Metode: Studien er kvantitativ, epidemiologisk, beskrivende, prospektiv, korrelasjons- og kohort. Data vil bli hentet fra Fraktureregister i Helse Vest og fra respondenter (selvrapporterte spørreskjemaer).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1796 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Joanna Barbara Baluszek
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen foreløpig.

Det søkes om midler fra Helse Vest forskningmidler - DoktorstipendiatForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap-Helsepsykologi, Nivå: ph.d
Behandlet i REK
DatoREK
31.10.2018 REK vest
31.10.2018 REK vest
21.11.2018 REK vest