Forskningsprosjekt


Influensa infeksjon hos innlagte pasienter, rollen til vertens immunforsvar og samspill mellom virus og vert for alvorligheten av sykdommen

Vitenskapelig tittel:
Influenza infection in hospitalised patients, impact of the virus and hosts immune response

Prosjektbeskrivelse:
I dag forstår vi ikke hvorfor noen pasienter krever innleggelse i sykehus når de blir syke av influensa. Med dette prosjektet ønsker vi å studere vertens (pasientens) immunrespons til influensavirus infeksjon og samspillet mellom verten og virus, for å se om vi kan belyse faktorer som påvirker infeksjonsforløpet slik at pasienten blir innlagt, dvs har moderat til alvorlig sykdom. Vi har etablert et stort Europeisk konsortium med partnere fra Finland, Sverige, Estland, Latvia og Norge. Sammen ønsker vi å samle virusprøver fra sykehuspasienter (nasopharynxprøver) for å se på genetiske faktorer hos både virus og verten som påvirker sannsynligheten for innleggelse i sykehus. Vi ønsker å sekvensere virus som er påvist hos pasienten og phenotype pasienten. Dette vil bidra til å forstå om det er virus eller verten eller begge som er avgjørende for om pasienten utvikler moderat eller alvorlig influensasykdom. Med dagens utvikling innen teknologi og forskning er det på tide å tenke utenfor bok
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1539 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Rebecca Jane Cox
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finanserte av Influensasenteret og Institute of Technology, TARTU ULIKOOL (UTARTU), PIC 999895013, Nooruse 1, 50411, Tartu, Eesti The European Regional Development Fund, Research Council of Estonia.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Indremedisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
H1N1Vacc - Generell forskningsbiobank for influensa
Behandlet i REK
DatoREK
05.09.2018 REK vest
16.01.2019 REK vest
16.01.2019 REK vest
06.03.2019 REK vest